Cognituner on neuropsykologien kehittämä kognitiivisen kuntoutuksen työväline, joka perustuu tutkittuun tietoon aivotoiminnoista, niiden muutoksista aivovaurioiden, aivojen toimintahäiriöiden tai ikääntymisen seurauksena sekä kognitiivisen toimintakyvyn kuntoutusmahdollisuuksista.

Mikä Cognituner on?

Ammattilaisen kannalta

Asiakkaan kannalta

Kognitiivinen kuntoutus on kokonaisvaltaisen neuropsykologisen kuntoutuksen yksi osa alue. Cognituner on mobiilisovellus, joka sisältää kognitiivista toimintakykyä harjoittavia ja tukevia pelinomaisia tehtäviä. Terapeutti voi suunnitella ja räätälöidä kuntoutujalle yksilöllisen kuntoutusohjelman ja seurata prosessia omasta käyttöliittymästään. Cognituner soveltuu hyvin myös kognitiivisesta toimintakyvystään kiinnostuneiden henkilöiden itsenäiseen harjoitteluun. Cognituner on jaoteltu neljään moduliin keskeisten kognition osa alueiden mukaisesti: tarkkaavuus, muisti, visuaaliset havaintotoiminnot sekä toiminnanohjaus ja ongelmanratkaisu.

Cognituner modulit: