Cognituner harjoitteet

Tarkkaavuuden kohdentaminen

 • Visuaalinen reaktioaikatehtävä*
 • Visuaalinen reaktioaikatehtävä ja auditiivinen ennakkoärsyke*
 • Auditiivinen reaktioaikatehtävä*
 • Auditiivinen reaktioaikatehtävä ja visuaalinen ennakkoärsyke*

Tarkkaavuuden ylläpitäminen

 • Kuvaetsintä*
 • Kirjainparien etsintä*
 • Aikapaineinen etsimistehtävä: yksi tarkkailtava kohde*
 • Sarjojen etsintä*

Tarkkaavuuden siirtäminen

 • Yhteenlaskutehtävä: kaksi tarkkailtavaa kohdetta*
 • Aikapaineinen etsimistehtävä: kaksi tarkkailtavaa kohdetta*
 • Yhteenlaskutehtävä: yksi tarkkailtava kohde*
 • Sanojentunnistustehtävä: kaksi tarkkailtavaa kohdetta*

Tracking

 • PASAT*
 • Seuraamistehtävä*

Lyhytkestoinen muisti / Työmuisti

Sarjamuistitehtävät:

 • Auditiivinen sarjamuisti*
 • Visuaalinen sarjamuisti: ärsykkeet peräkkäin*
 • Visuaalinen sarjamuisti: ärsykkeet samanaikaisesti*
 • Visuaalinen sarjamuisti: ärsykkeet samanaikaisesti, satunnainen palautus*

Interferenssitehtävät:

 • Auditiivinen interferenssitehtävä*

N-BACK -tehtävät:

 • N-BACK: numero*
 • N-BACK: numero ja väri*

Pitkäkestoinen muisti

Luokittelutehtävät:

 • Luokittelutehtävä: sanojen vapaa mieleenpalautus*
 • Luokittelutehtävä: sanojen tunnistaminen*

Valikoiva muistuttaminen:

 • Valikoiva muistuttaminen*

KIM-tehtävät:

 • KIM*
 • KIM: oppimistehtävä*
 • KIM: tunnistamistehtävä*

Havainnointi ja mieleenpalautus:

 • Tekstiviesti*
 • Uutinen*
 • Keskustelu

Näköhavaitseminen

 • Katseen kohdistaminen ja suunnan säilyttäminen (skanneeraus)*
 • kuvio-tausta -havaitseminen*

Visuaalinen organisaatio

 • Hahmon tunnistaminen: fragmentoitunut hahmo*

Visuaalinen attentio

 • Vilkin viivat: kuntoutussovellus*
 • Spatiaalinen havaitseminen: pisteen koordinaatit*

Visuopatiaalinen havaitseminen

 • Kolmiulotteisuuden mieltäminen: kuutiopinot*
 • Konstruointi I: kaksiulotteisen hajanaisen mallikuvion kokoaminen + apuviivat*
 • Tilasuhteiden mieltäminen: sokkelo*
 • Konstruointi II: Kaksiulotteisen koostuneen mallikuvion kokoaminen + apuviivat*

Analogiat

 • Päättele salasana*
 • Mikä ei kuulu joukkoon?*
 • Päättele numerosarja*
 • Jatka kuviosarjaa*
 • Matemaattiset analogiat*

Pelisovellukset

 • Jätkänshakki*
 • Linjat*
 • Solitaire*
 • Ristinolla*
 • NIM: euro & pizza*

Sudoku-tehtävät

 • Sudoku*
 • Hedelmäsudoku*

Tutkimusmenetelmien sovellukset

 • Hanoin torni*
 • Lontoon torni*