Näin se toimii

1. Arviointi ja tavoitteiden asettelu

Asiakas ja terapeutti asettavat tavoitteet kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnin jälkeen.

2. Kuntoutussuunnitelma

Terapeutti tekee kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja lähettää harjoitusreseptin asiakkaalle.

3. Harjoittelu itsenäisesti tai yhdessä

Asiakas suorittaa tehtäviä joko terapeutin läsnäollessa tai itsenäisesti älylaitteella noudattaen annettuja ohjeita. Harjoittelua voi vaikeuttaa tai helpottaa säätämällä määrityksiä.

4. Palaute

Asiakas saa jokaisesta tekemästään harjoitteestaan palautteen ja voi seurata omaa edistymistään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

5. Tulosten analysointi

Ammattilainen saa tulokset omaan sovellukseensa ja voi analysoida ja muokata asiakkaan harjoittelua.

6. Muutos ja harjoittelun jatkaminen

Terapeutti muokkaa harjoitusohjelmaa asiakkaan tulosten pohjalta hänen edistymisensä huomioon ottaen, jolloin asiakkaalla on aina terapeutin parhaaksi katsoma ohjelma saatavilla.