Cognituner ammattilalaiselle

Miten Cognituner toimii ammattilaisten kanssa?

Ihanteellisessa tilanteessa kuntoutustyötä tekevä neuropsykologi työskentelee moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa kuntoutusta kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Kognitiivinen kuntoutus on tällöin yksi keskeinen osa kuntoutusta. Vaikuttavuustutkimusten mukaan kognitiivisella kuntoutuksella voidaan vaikuttaa aivotoimintojen häiriöistä kärsivien potilaiden tiedonkäsittelytaitoihin. Älylaitteilla mobiilisti toteutettavalla kognitiivisella kuntoutuksella voidaan tehostaa kuntoutusprosessia, koska asiakas voi harjoitella myös varsinaisen vastaanoton ulkopuolella, esim. kotona. Sekä terapeutti että asiakas voivat seurata tuloksia ja suunnitella yhdessä kuntoutusta.

1. Arviointi ja tavoitteiden asettelu

Asiakas ja terapeutti asettavat tavoitteet kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnin jälkeen.

2. Kuntoutussuunnitelma

Terapeutti tekee kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja lähettää harjoitusreseptin asiakkaalle.

3. Harjoittelu itsenäisesti tai yhdessä

Asiakas suorittaa tehtäviä joko terapeutin läsnäollessa tai itsenäisesti älylaitteella noudattaen annettuja ohjeita. Harjoittelua voi vaikeuttaa tai helpottaa säätämällä määrityksiä.

4. Palaute

Asiakas saa jokaisesta tekemästään harjoitteestaan palautteen ja voi seurata omaa edistymistään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

5. Tulosten analysointi

Ammattilainen saa tulokset omaan sovellukseensa ja voi analysoida ja muokata asiakkaan harjoittelua.

6. Muutos ja harjoittelun jatkaminen

Terapeutti muokkaa harjoitusohjelmaa asiakkaan tulosten pohjalta hänen edistymisensä huomioon ottaen, jolloin asiakkaalla on aina terapeutin parhaaksi katsoma ohjelma saatavilla.

 

Usein kysyttyä

Cognituner on alun perin kehitetty ensisijaisesti aikuisille, joilla on neurologisesta, neuropsykiatrisesta tai psykiatrisesta sairaudesta tai aivovammasta johtuvia tiedonkäsittelytoimintojen häiriöitä. Viime aikoina on enenevästi saatu näyttöä tämäntyyppisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta myös esim. MS-tautiin, Parkinsonin tautiin, lievään kognitiiviseen heikentymään ja vakaviin mielenterveyshäiriöihin, kuten skitsofreniaan, liittyvien kognitiivisten häiriöiden kuntoutuksessa. Muunneltavuutensa ja laajuutensa vuoksi sitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös neurologisille lapsipotilaille ja lapsille, joilla on häiriöitä kognitiivisten taitojen kehityksessä.

Cognituner Pro sisältää kaikki sovelluksen harjoitukset. Sen avulla ammattilainen voi suunnitella asiakkaalleen kuntoutusohjelman ja valita kaikista sovellukseen kuuluvista tehtävistä ne, jotka kyseisellä hetkellä parhaiten vastaavat asiakkaan tarpeita. Asiantuntija laatii näin asiakkaalleen henkilökohtaisen reseptin harjoituksista. Asiakkaan kuntoutusprosessin aikana harjoituksia vaihdetaan ja niiden vaikeusastetta säädellään asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti.

Cognituner Pro sisältää ammattilaiskäyttöliittymän, joka antaa mahdollisuuden lähettää reseptejä sekä analysoida harjoittelun tuloksia. Molemmat käyttöliittymät toimivat älylaitteissa.

Cognitunerilla voi lähettää harjoitteet viidelle etäasiakkaalle yhtäaikaa.. Asiakas voi tehdä harjoituksia omalla älylaitteellaan sekä ammattilaisen läsnä ollessa vastaanotolla että missä tahansa vastaanoton ulkopuolella

Cognituner toimii iOS- ja Android-älylaitteissa. Ammattilaisille on myös saatavilla Windows- ja Mac-versiot.

Cognituner Pro -lisenssin voit hankkia ottamalla yhteyttä meihin.

Sovelluksen asentamiseen ei tarvita erikoisosaamista. Ladattuasi sovelluksen sovelluskaupasta sinun ei tarvitse kuin kirjautua sisään joko ammattilaistunnuksilla tai asiakastunnuksilla ja kaikki ominaisuudet ovat käytettävissäsi.

Windows- ja Mac-versioon saat asennusohjeet erikseen.

Ongelmatilanteissa voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: helpdesk@cognituner.com

Mobiileilla kuntoutuksen työvälineillä on monenlaisia etuja perinteisiin kynä-paperi -menetelmiin verrattuna. Ne mahdollistavat yksilöllisesti räätälöidyn ja omaan tahtiin tapahtuvan harjoittelun.

Toinen merkittävä etu tietokonepohjaisessa kognitiivisessa harjoittelussa on, että sen avulla tehtävät interventiot keskittyvät toistuviin harjoitteisiin, joilla pyritään kontrolloidusti ja strukturoidusti harjoittamaan tiettyjä spesifejä heikentyneitä kognitiivisia prosesseja. Harjoitusten vaikeustaso voidaan asettaa kuntoutujan oirekuvan mukaan sekä muokata sitä suoriutumisen perusteella joko helpommaksi tai vaikeammaksi. Keskeinen etu on myös harjoittelun määrän lisääntyminen, kun harjoitteita voi tehdä omia mobiililaitteita hyödyntäen käytännössä missä ja milloin tahansa. Harjoittelun määrää saattaa myös lisätä pelillisten harjoitteiden motivoivuus, nehän ovat monille tuttuja myös vapaa-ajan pelaamisesta. Kuntoutujan suoriutumisesta, kehityksestä ja suorituksen piirteistä (esim. tyypillisistä virheistä), voidaan kerätä objektiivista tietoa ja tallentaa tulokset yhdessä terapeutin kanssa tehtävää käsittelyä varten. Automaattisesti tallennettua tietoa voidaan käyttää kuntoutuksen seurannassa ja uudelleen suuntaamisessa.

Haluatko tilata ilmaisen demon?

Tilaa 2 kuukauden ilmainen demo ilman sitoutumispakkoa tästä.